Ce înseamnă să fii prosumator?

4535dfc099a9d6cd3477b552068431c1-1063x560-00-86

Conform Legii nr. 220/2008, prosumatorul este clientul final care își desfășoară activitățile în spațiul propriu situat într-o zona determinată sau în alte spații aflate în imediata proximitate și care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă și care poate stoca și vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidențială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în același sistem de distribuție închis, cu condiția ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activități să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară.

Mai pe scurt, un prosumator trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Să consume și să producă energie electrică;
 • Să injecteze surplusul de energie electrică în Sistemul Energetic Național;
 • Să nu aibă ca și activitate principală comercială, vânzarea de energie regenerabilă;

Cum devii prosumator?

 1. Cererea de racordare – se depune o cerere de racordare la distribuitorul de energie electrică și o documentație aferentă pentru obținerea avizului tehnic de racordare (ATR);
 2. Soluții de racordare – în urma solicitării depuse, operatorul de distribuție emite ATR-ul unde este specificată soluția de racordare la rețeaua de energie electrică;
 3. Contractul de racordare – pe perioada valabilității ATR-ului se încheie contractul de racordare cu operatorul de distribuție;
 4. Punerea în funcțiune -după realizarea lucrărilor de racordare la rețeaua electrică urmează punerea în funcțiune a instalației de racordare;
 5. Perioada de probe – se realizează punerea sub tensiune a instalației de utilizare pentru buletinul de probe;
 6. Certificat de racordare – operatorul de distribuție emite certificatul de racordare a locului de consum și de producere;
 7. Contract de vânzare-cumpărare – se semnează cu furnizorul de energie un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse și livrate în rețea;
 8. Punerea sub tensiune finală – în termen de max. 2 zile lucrătoare de la data emiterii certificatului de racordare, se pune sub tensiune finală instalația de utilizare. 
Picture of PMG Wind România
PMG Wind România

Sisteme și parcuri fotovoltaice