Care sunt facilităţile de care beneficiază prosumatorii?

casa-panouri-solare 1

Prosumatorii care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată de cel mult 400 kW pe loc de consum, pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică furnizorilor de energie electrică cu care aceștia au încheiate contracte de furnizare a energiei electrice, conform reglementărilor ANRE. Citește și „Ce înseamnă să fi prosumator?

Mecanismele de compensare/regularizare prin care prosumatorii pot vinde energia electrică produsă şi livrată în reţelele electrice furnizorilor de energie electrică, sunt:

  1. Compensarea cantitativă dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu puterea electrică instalată de cel mult 200 kW pe loc de consum;

 

  1. Regularizarea financiară dintre energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrată în reţeaua electrică de prosumatorii persoane fizice şi juridice care deţin centrale electrice din surse regenerabile cu puterea electrică instalată de peste 200 kW, dar nu mai mult de 400 kW pe loc de consum.

Compensarea cantitativă

Prosumatorul are dreptul să încheie un contract de vânzare – cumpărare cu furnizorul său, prin care poate livra în rețea surplusul de energie. Utilizând acest mecanism, furnizorul reportează energia electrică produsă şi livrată în reţea excedentară consumului, rezultată din diferenţa dintre cantitatea livrată şi cea consumată, prosumatorii putând utiliza cantitatea de energie reportată pe o perioadă de maximum 24 de luni de la data facturării.

Furnizorul are obligația să  achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică la un preţ identic cu preţul energiei electrice active utilizat de acesta în contractul de furnizare.

Dacă prosumatorul nu va utiliza toată energia în surplus raportată într-un termen de 24 de luni de la emiterea facturii, se vor compensa financiar cantitățile rămase nereturnate.

Regularizarea financiară

Prosumatorul are dreptul să încheie un contract de vânzare – cumpărare cu furnizorul său actual, în baza reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin care își poate livra în rețea surplusul de energie. Astfel, se va regulariza financiar valoarea energiei electrice produsă din surse regenerabile și livrate în rețelele electrice și valoarea energiei electrice consumată din rețelele electrice de către prosumator.

Furnizorul este obligat să achiziţioneze energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică cu preţul mediu ponderat înregistrat în Piaţa pentru Ziua Următoare aferent lunii în care a fost produsă şi livrată energia electrică respectivă.

În cazul ambelor mecanisme prezentate, furnizorii vor cumpăra energie la un preț care nu include și alte componente de cost cum ar fi: costul dezechilibrelor din sistem, marja de furnizare înmulțită cu cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, transportul și distribuția, serviciile de sistem, cogenerarea, TVA și acciză, certificatele verzi. Însă, în ce privește prețul energiei consumate de prosumatori, furnizorul va calcula prin înmulțirea cantității de energie consumată în perioada de facturare, pe baza înregistrărilor contorului de măsurare a energiei electrice consumate din rețelele electrice, cu prețul de achiziție al energiei electrice active, la care se adaugă celelalte componente de cost enumerate mai sus.

PMG Wind România
PMG Wind România

Sisteme și parcuri fotovoltaice